pre každého, kto sa chce
naučiť cudzí jazyk.
+421 910 64 77 64

Časté otázky

FAQ - Frequently Asked Questions

1. Aké vybavenie potrebujem mať na štúdium cudzieho jazyka cez skype?

Všetko, čo potrebujete, je:

• počítač s Windows, Apple alebo Linux operačným systémom

• rýchle pripojenie k internetu: kábel alebo širokopásmového pripojenia

• Skype softvér si môžete zadarmo stiahnuť z ich internetových stránok www.skype.com

• headset (slúchadlá so zabudovaným mikrofónom)

Web kamera nie je potrebná, diskutujete o študijných materiáloch, ktoré Vám lektor pošle cez skype alebo emailom.

2. Kde získam Skype?

Môžete si ho stiahnuť zadarmo na webových stránkach Skype.

Pred prvým použitím Skype je potrebné zaregistrovať sa. Potom si môžete nastaviť svoj profil, podľa ktorého Vás ostatní užívatelia môžu kontaktovať. Viac informácií sa dozviete na http://skype.com/intl/cs/

3. Naozaj potrebujem headset?

Áno, potrebujete. Headset, nie je drahý a zaručuje dobrú kvalitu zvuku.

4. Ako funguje interakcia medzi študentom a učiteľom cez Skype?

Pre výmenu dát prostredníctvom e-mailu alebo skype, budeme používať dokumenty v MS Word a PDF.

Komunikácia cez váš Skype chat box je pre vás dostačujúca.

Najdôležitejšia je zvuková interakcia medzi študentom a učiteľom.

5. Čo ak je problém s  komunikáciou?

Ak je v čase plánovanej hodiny, komunikácia medzi Vami a Vašim učiteľom nemožná z technických príčin, nebude Vám účtovaný žiadny poplatok za túto lekciu. Ak by nastalo prerušenie spojenia počas vyučovacej hodiny na dobu kratšiu než 10min, hodina sa automaticky predĺži na 60min. Ak by nastalo prerušenie spojenia počas vyučovacej hodiny na dobu dlhšiu než 10min, lektor odučí 50min a dohodne sa so študentom na ďalšom termíne vyučovacej hodiny, ktorá bude predĺžená o dobu prerušenia na predchádzajúcej hodine. Niečo také sa však stáva len zriedka. Napriek tomu Vám odporúčame skontrolovať spojenie cez skype aspoň 10 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny.

6. Dostanem domácu úlohu?

To je len na Vás: veľa ľudí na to nemá čas, ale je vždy efektívnejšie študovať aj mimo lekcií.

7. Je DPH zahrnutá v cene výučby ?

Sme schopní fakturovať jednak ako subjekt, ktorý je platcom DPH alebo ako subjekt, ktorý nie je platcom DPH, čiže sa vieme plne prispôsobiť Vaším potrebám.

8. Dostanem po ukončení jazykového kurzu certifikát?

Áno, na vyžiadanie a po potvrdení aspoň 80 percentnej účasti lektorom a po vyplnení úrovňového testu obdržíte certifikát o absolvovaní jazykového kurzu v našej škole. Je to však iba certifikát o absolvovaní výučby v našej jazykovej škole.

9. Budem mať vždy rovnakého učiteľa ?

Je najlepšie mať len jedného učiteľa, ktorý pozná vaše potreby a úroveň.  Avšak, ak z nejakého dôvodu máte záujem zmeniť lektora, v prípade individuálnej výučby je možné priradiť Vám iného lektora.

10. Aké jazyky vyučujete?

Štandardne vyučujeme anglický, nemecký, španielsky, francúzsky, taliansky, ruský a švédsky jazyk. Nakoľko však disponujeme pomerne širokou základňou lektorov, v prípade záujmu vieme poskytnúť aj výučbu iných cudzích jazykov.

11. Kto rozhoduje o tom, čo budeme robiť v priebehu vyučovacej hodiny?

Môžete nám povedať, čo presne žiadate, a my Vám radi pripravíme kurz zodpovedajúci Vašim predstavám. Môžete sa rozhodnúť, či sa hodina zameria na hovorený prejav, písanie, počúvanie, čítanie s porozumením, výslovnosť, slovnú zásobu, atď a pri konverzačných kurzoch sa môžete spolupodieľať na tvorbe tém na vyučovaciu hodinu.

12. Ponúkate skupinové lekcie cez skype?

Áno, ponúkame skupinové lekcie s účasťou min. troch a max. šiestich študentov. Ďalej ponúkame tzv. VIP Mini Groups tj uzatvorené študijné skupinky s účasťou min. dvoch a max. štyroch študentov.  

13. V akom čase prebieha vyučovanie?

Všetko závisí od našej dohody, ale bežne učíme v pracovné dni od rána 7.30 do 21.00 večer. V prípade mimoriadnych požiadaviek môžeme zabezpečiť výučbu aj počas víkendov.

14. V akých termínoch otvárate kurzy?

Pri skype výučbe a výučbe vo firmách nemáme žiadne pevne stanovené termíny kurzov, začínajú vtedy, keď sa na nich dohovoríme s klientmi. Skupinové kurzy pre verejnosť ponúkame v trojmesačných etapách so začiatkom v septembri, v januári a v apríli.  

15. Môžem začať chodiť na vyučovanie aj v priebehu roka?

Samozrejme, kurz pre Vás môžeme otvoriť po dohode priamo s Vami.

16. Ako dlho trvá jeden kurz?

Nemáme určené dĺžky kurzov, dĺžku kurzu si určíme spolu s Vami. Skupinové kurzy pre verejnosť sú min. trojmesačné.

17. Aké dlhé sú Vaše vyučovacie hodiny?

Najkratšia je 45 minút, ale učíme aj 60 alebo 90 minút. Skype hodina trvá 50 minút. Dĺžku vyučovacej hodiny si môžete po dohode s nami určiť aj Vy.

18. Koľkokrát týždenne sa chodí na vyučovanie?

Toľko, ako sa dohodneme. Skupinové kurzy pre verejnosť prebiehajú raz týždenne.

19. Kde prebieha vyučovanie?

Pri firemných kurzoch chodíme vždy za našimi klientmi, učíme ich u nich doma alebo na pracoviskách. Kurzy cez skype naopak nenarušajú súkromie ani pracovné prostredie a neobsadzujú zasadacie miestnosti vo firmách. Okrem toho sú skupinové kurzy nahrávané na audio záznam a klient má možnosť nielen opakovať prebrané učivo ale aj posúdiť, ako sa jeho kolegovia či zamestnanci pri štúdiu snažia. Audio nahrávky posielame najneskôr do dvoch dní po ukončení vyučovacej hodiny a môžete takto študovať všeobecnú, obchodnú a právnickú angličtinu individuálne alebo v skupinkách.

Výučba pre verejnosť sa koná vo večerných hodinách tj v čase od 17,00hod do 18,30hod prip. v čase od 19,00hod do 20,30hod na Dunajskej 4 pri Tescu na Kamennom námestí. Vchod do budovy je vchod medzi Tatrabankou a CK Travel. Po vstupe do budovy zabočíte vľavo pred recepciou a pôjdete výťahom na 2.posch. Po vystúpení z výťahu pôjdete do prvých dverí na chodbe vpravo c. 210. Označenie smeru je na nástenke hneď oproti výťahom.

MHD: Zastávky električky Nám. SNP(1,7,13), Jesenského (17,14,13,12,11,4) a Kamenné námestie (1,4,11) prip. zastávka trolejbusu pri Tesco supermarkete Rajská (202,205).

20. Aké materiály používate pri vyučovaní?

Každý profesionálny lektor nepropaguje jedinú učebnicu ako najlepšiu na svete ale má svoje skúsenosťami zozbierané materiály na základe ktorých vie učebnú látku študentovi najlepšie vysvetliť. Učíme buď z učebnice alebo materiálov podľa výberu a požiadaviek klienta alebo sa zameriavame na rozšírenie a precvičovanie slovnej zásoby na konverzačných hodinách.

21. Koľko študentov je maximálne v skupine?

Najefektívnejší počet je 1. Pri kurzoch pre verejnosť je v skupine min. 7 a max. 10 študentov. Pri skupinovej skype výučbe je min. 3 a max. 6 študentov.

22. Učíte aj individuálne ?

Áno, individuálna výčba je veľmi často žiadaná.

23. Akým spôsobom ma zaradíte do vyučovania, keď presne neviem, na akej úrovni v jazyku som?

Na to slúži ukážková lekcia, kde lektor zistí, na akej úrovni sa v jazyku nachádzate. Pred ukážkovou lekciou si môžete vyplniť náš online test na tejto web stránke http://www.cj.sk/testy , ktorý Vám okamžite vyhodnotí Vašu jazykovú úroveň. Bežne sa však stáva, že študent má výbornú gramatiku a výsledok testu je o level vyšší než jeho schopnosť v danom cudzom jazyku komunikovať.

24. Koľko mi potrvá, kým začnem hovoriť cudzím jazykom?

To je veľmi individuálne. Ale ak študent chodí rok pravidelne dvakrát týždenne na 60 minútové lekcie, tak väčšinou je už schopný konverzovať v cudzom jazyku.

25. Ako vyzerajú Vaše hodiny?

Veľa sa rozpráva a tvorí s novou slovnou zásobou a málo píše. Gramatika sa učí najmä konverzáciou spojenou s používaním novej slovnej zásoby a tvorením vlastných gramaticky správnych viet. Pri vyučovaní kladieme dôraz najmä na to, aby študent začal čo najrýchlejšie cudzím jazykom plynule a kvalitne hovoriť.

26. Aké kurzy a úrovne otvárate?

Otvárame všetky úrovne, záleží vždy na našej dohode. Aktuálna ponuka je vždy uvedená na webovej stránke.

27. Akým spôsobom sa vo vašom jazykovom centre platí za vyučovanie?

Za jazykový kurz sa platí vopred pred nastúpením do kurzu.

28. Môžem dostať zľavu a ak, tak za akých podmienok?

Je to možné. Napr. pri trojmesačnej platbe VIP MINI Group cez skype účtujeme namiesto 9€/50min na osobu 8,75€/50min na osobu a to už pri dvoch účastníkoch na jazykovom kurze s rodeným hovorcom priamo z Anglicka. Cena je vrátane audionahrávky a študijných materiálov.

29. Kto sú vaši učitelia?

Všetci lektori majú univerzitné vzdelanie vyštudované v príslušnom jazykovom odbore na Slovensku alebo v zahraničí, prax vo výučbe, pozitívny vzťah k učeniu a absolvovaný dlhodobý pobyt v krajine, ktorej cudzí jazyk vyučujú.

30. Organizujete aj konverzačné lekcie?

Áno, snažíme sa však, aby aj počas takýchto hodín nešlo len o úplne voľnú konverzáciu, ale aby sme po každej hodine študenta posunuli ďalej, či už v oblasti lexiky, gramatiky, štylistiky, syntaxe a pod. Každá vyučovacia hodina má svoju tému a týka sa rozšírenia slovnej zásoby študenta a jej praktické využitie v konverzácii.

31. Dávate študentom domáce úlohy?

Nie viac než štyri vety prípadne len na žiadosť študenta.

32. Vyučujú u Vás len Slováci alebo aj zahraniční lektori?

Pri výučbe začiatočníkov a mierne pokročilých študentov väčšinou Slováci, ale úroveň stredne pokročilí a vyššiu jazykovú úroveň v prípade angličtiny, španielčiny a taliančiny vyučujú len zahraniční lektori. Sme radi, že vieme ponúknuť rodeného hovorcu, ktorý má výbornú slovenčinu a zároveň je skvelý lektor. Vďaka tomu sa učíte praktické veci nevyhnutne prepojené s kultúrou daného cudzieho jazyka.

33. Vyučujete aj počas prázdnin a dní pracovného pokoja?

V nedeľu a počas štátnych sviatkov kurzy pre verejnosť nevyučujeme. Vo výnimočných prípadoch vyučujeme individuálne kurzy na základe dohody s klientom.

Mám záujem o nezáväznú cenovú ponuku, online prihlášku na jazykový kurz alebo nezaväznú ukážku vyučovacej hodiny zadarmo.
« Apríl 2019 »
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5